Ešte raz o pápežovi a kondómoch

Autor: Ladislav Lencz | 16.5.2009 o 10:09 | Karma článku: 14,16 | Prečítané:  3392x

Myslel som, že kauza "pápež a kondómy" už doznela. Omyl, v ostatných dňoch sa množia vyjadrenia autorít k jeho výroku o nedostatočnej účinnosti kondómov. Americkí gayovia a šéf združenia Katolíci za slobodnú voľbu (rozumej, za potrat) považujú výrok pápeža Benedikta XVI. za "nezodpovedný a nebezpečný". To nás neprekvapuje, viac zaváži, že sa takto vyslovilo aj francúzske ministerstvo zahraničia a španielsky Kongres. Holandská vláda odsúdila výrok ako veľmi škodlivý, "extremely harmful". Belgický parlament 95 hlasmi proti 18 ho odmietajú ako neprijateľný, "unacceptable". Ale potom ma prekvapila správa:  Európsky  parlament  odmietol odsúdiť pápeža.  Dňa 8. mája 253 hlasmi oproti 199 (61 abstencií) zamietol návrh "energicky odsúdiť prehlásenie pápeža o kondómoch". (1a)

Zvláštne. V EP má síce prevahu konzervatívno - kresťanský blok, ale tí sú azda iberálnejší ako ľavica. Pápeža ako Nemca berú, ale sú kritickí k jeho názorom na sexualitu. Žeby to s kondómom ako  bezpečnou ochranou proti AIDS predsa len nebolo také jednoznačné?

Tu musí byť nejaká záhada.

Treba to preskúmať.  Pracoval som 22 rokov vo výskume a naučil som sa pochybovať o všetkom a overovať si všetko. V dvoch prípadoch som zistil, že sa odborníci mýlia (išlo o technické problémy). Padne komu padne, pozriem sa na to. Ak sa pápež mýlil, najvyšší čas, aby sa on a cirkevná verejnosť dozvedeli pravdu. Neviem, či by som ich presvedčil, ale pokúsil by som sa o to.

Mimochodom, o podobnej téme existuje blog (sutoris.blog.sme.sk), ale nepoužil som jeho informácie, chcem pracovať nezávisle od neho a tým prispieť k overeniu jeho záverov.

 

Účinnosť používania kondómov

Skôr, než som začal rešeršovať, spomenul som si na provokačný výrok istého lektora. Vo verejnej prednáške povedal: "Nemám nič proti kondómom - otec sa mi v dôvernej chvíli priznal, že som sa narodil v dôsledku zlyhania kondómu. Len si prosím nemyslite, že vás bezpečne uchráni pred AIDS-om." Možno to o otcovi vymyslel, ale obecenstvo ožilo.

Začal som na stránke českej pobočky ACET (AIDS CARE, EDUCATION, TRAINING), to sú profesionáli. A bojujú nielen na papieri, ale chorým na AIDS poskytujú konkrétnu starostlivosť. Dočítal som sa, že "Lektoři ACET kondom doporučují, ale vysvětlují, že před přenosem viru HIV nechrání 100%. Souhlasíme se zdravotnickými autoritami, že pokud se kondom správně používá, může podstatně snížit riziko přenosu viru HIV. Kondomy bezpochyby zachránily tisíce lidí před smrtí. Kondomy mohou nebezpečí přenosu HIV výrazně zmenšit, ale nemohou je odstranit." (1b)

Teda, začal som rešeršovať a ako na prvú som sa obrátil na nestrannú Wikipédiu. V anglickej verzii pod heslom Condom našiel som údaj, že počet otehotnení napriek používaniu kondómu je 2% za rok (2% per-year pregnancy rate). Ten istý údaj nájdeme aj na stránke YOURCONTRACEPTION, ktorá radí záujemcom o antikoncepciu. (2) K otehotneniu ženy môže dôjsť len niekoľko dní za mesiac, k infekcii kedykoľvek. Preto možno predpokladať, že spoľahlivosť kondómu v prevencii AIDS nebude vyššia ako vo vzťahu k prevencia otehotnenia. Pre porovnanie: Dr. Patrick Dixon, autor bestselleru "The Truth about AIDS", v 6. kapitole knihy uvádza niekoľko prieskumov spolužitia infikovaného a neinfikovaného partnera. Najlepší výsledok priniesol taliansky prieskum: 1,2% infekcií za rok, najhorší 10% za rok.

Dr. Patrick Dixon robí z toho záver: "Kondómy redukujú riziko (rozumej, infekcie vírusom HIV) o 85 - 95%, - ja by som však nezveril svoj život kondómu. Sú ľudia, ktorí boli infikovaní alebo aj zomreli, napriek tomu, že ich používali. Kondómy nie sú také spoľahlivé, ako si to myslíte." Je toho názoru, že kondóm nezaručuje bezpečný sex, iba bezpečnejší sex ako sex bez kondómu (3)

Ako je to možné, že sa údaje o účinnosti kondómu vo vzťahu k prevencii AIDS tak odlišujú? K odpovedi nám pomôže známe odporúčanie SZO (Svetovej zdravotníckej organizácie): "Najúčinnejšia cesta prevencie sexuálneho prenosu vírusu HIV je zdržovať sa sexuálneho styku, alebo v prípade dvoch neinfikovaných partnerov zostať si vzájomne verní. Ďalej, šírenie vírusu HIV  sa môže signifikantne redukovať správnym a dôsledným (proper and consistent) používaním kondómu."

Tu je pes zakopaný: rizikové správanie najmä mladých, ktorí vedia o riziku, vedia, že kondóm (relatívne) chráni, ale nedbajú na jeho "správne a dôsledné" používanie. Napr. rozsiahly výskum newyorských vysokoškolákov ukázal, že prevažná väčšina pozná kondóm ako účinnú ochranu, ale len 35% používa. Podľa prieskumu príčinou je: prekáža im pri styku (54%), dráždi penis alebo vagínu (25%), nepáči sa partnerovi (22%). Ďalšou príčinou rizikového správania je vplyv médií: podľa českého prieskumu až 85% sexu v televízii ukazuje mimomanželský sex, 90% nechránený sex. Podľa Výročnej správy ACET za rok 2002 "len málokto predkladá mládeži v Českej republike zodpovednosť za vzťahy, ktoré nadväzujú." (4)

Postupne som sa dozvedel, že na účinnosť ochrany má vplyv niekoľko faktorov: počiatočné alebo pokročilé štádium ochorenia, frekvencia súlože, dôslednosť a správnosť používania kondómu atď. Spoľahlivosť je oveľa nižšia u mladých a neskúsených partnerov, pri striedaní partnerov a pod. Paradoxne, najdôležitejším faktorom sa ukázala okolnosť, či informačný zdroj bol bližšie k výrobcom kondómov resp. k spoločnostiam, ktoré propagujú kondómy, alebo naopak, k spoločnostiam, ktoré zdôrazňujú najmä (i keď nie výlučne) prevenciu AIDS pomocou výchovy k zdržanlivosti a vernosti.

Tu sa treba zmieniť o stratégii boja proti AIDS z dielne SZO. Volá sa stratégia ABC podľa iniciálok troch ciest spomenutých v definícii: A - abstinence, B - byť verný ( be faithful), C - condom. Treba povedať, že sa SZO spolieha hlavne na kondóm. V duchu rodinných tradícií som doplnil D - don't be promiscuous, nebuď promiskuitný. Vyjadruje B iným spôsobom, pridávam kvôli väčšiemu dôrazu.

Definícia precízne definuje, za akých podmienok chráni kondóm: správne a dôsledné používanie. Dôsledne, teda pri každej súloži. A správne: na internete nájdete aj návod na správne používanie, má asi sedem bodov. To je ten kameň úrazu: dôsledne dodržiavať vo chvíli maximálneho vzrušenia návod o siedmich bodoch. To je možné len za predpokladu, že každý má perfektne nacvičené narábanie s kondómom už pred prvým pohlavným stykom.

Z toho som pochopil, prečo sa vo väčšine projektov prevencie AIDS a nežiadúceho otehotnenia zdôrazňuje praktický nácvik používania kondómu. Ešte pred možným prvým sexuálnym stykom, teda v predpuberte. Možno časom už na I. stupni ZŠ. Napriek nechuti časti žiakov, protestom cirkví a časti pedagógov a rodičov.

Hoci táto koncepcia napriek nedokonalej ochrane kondómom nevyzerá až tak najhoršie, treba si uvedomiť dôležitú skutočnosť

Vo výchove neexistuje stopercentná účinnosť. Potvrdí to každý rodič a každý pedagóg. Neexistuje ani v najlepšej rodine, ešte menej v školskej výchove, najmenej vo výchove občanov k žiadúcemu správaniu. Do našich detí deväť až trinásť rokov vtĺkame spisovnú slovenčinu, predsa významná čas Slovákov neovláda dostatočne ani pravidlá slovenského pravopisu. Každý vodič musí mať autoškolu s testami a skúškou, predsa na našich cestách zomiera viac ľudí, ako v druhej svetovej vojne. V našich školách je len malé percento jedničkárov, sú aj štvorkári a niektorí prepadajú. Napr. v jednom výskume u 198 žiakov školský prospech do 1,5 malo 42,6 % žiakov, prospech nad 3,5 malo 5,6% žiakov. To je zlé, podľa SZO kondóm je spoľahlivý len pri jedničke z naťahovania kondómu.

 

Úspešnosť programov boja proti AIDS

Pristúpime k ďalšej etape našej rešerše. Položíme si rozhodujúcu otázku: Na celom svete bežia programy boja proti AIDS, založené prevažne na kondómoch, ktoré stáli nejaký ten bilión dolárov. Aké výsledky priniesol tento grandiózny boj proti AIDS, realizovaný za ťažké peniaze expertmi a armádou vyškolených aktivistov?

Odpoveď Afričana, zainteresovaného v národnom projekte boja proti AIDS, ktorú som našiel, ma priam šokovala. Pastor Martin Ssempa, spoluzodpovedný za vládny program boja proti AIDS v Ugande, povedal: "Kondómy nikde na svete neznížili HIV-AIDS. Viac kondómov pre Afriku mali za dôsledok viac infekcií HIV". K tejto otázke sa vrátime, napred si pozrieme na jediný úspešný projekt proti AIDS na celom svete, na projekt vlády v Ugande. Ako to bolo v Ugande? Po dlhšom hľadaní našiel som informácie na stránke avert.org. Otvorene hovorí o minulých úspechoch a súčasných problémoch.

Štart projektu bolo umožnené ukončením občianskej vojny. Vlády sa ujal energický prezident Musevini. V krajine sa enormne rozšíril AIDS. 15% populácie, t. j. 2,5 až 3 milióny ľudí malo AIDS. V mestách to bolo až okolo 30%. Medzi chorými bolo viac žien ako mužov - odborníci tvrdia, že pri jednotlivom akte žena je 6x viac ohrozená ako muž.

Prezident Musevini a vláda zoči - voči národnej tragédii AIDS urobili niečo neštandardné. Nespoľahli sa na zahraničnú pomoc, sami vzali vec do vlastných rúk. Chceli program, ktorý rešpektuje národné tradície. Neodmietali zahraničnú pomoc, boj proti AIDS potrebuje aj peniaze. Neodmietali ani skúsenosti a rady zahraničných expertov (napr. Harvardskej univerzity), ale závery a projekt si urobili sami. Inšpirovala ich nám už známa stratégia ABC z dielne SZO. Ak ide o život, treba urobiť všetko, treba použiť všetky dostupné prostriedky. Možno už vtedy pochopili alebo vytušili, že projekty založené len na používaní kondómov sú práve tak málo účinné ako projekty založené len na morálnych apeloch.

V spolupráci so skupinou odborníkov, ktorí mali podobné názory, urobili realistický projekt a pustili sa do toho. V Amerike napodiv našli aj zdroje, ktoré finančnú pomoc nepodmienili ideológiou (Na jednej fotke som videl prezidenta Musevini s prezidentom Bushom.)

Trvalo to 8 rokov (1992 - 2000), ale výsledok bol neuveriteľný. Dosiahli pokles nových infekcií až o 18%, počet obyvateľov chorých na AIDS poklesol z 15% roku 1992 na 5.4% roku 2000.

Na stránke avert.org som našiel aj objektívnu analýzu príčin. Faktorov je niekoľko.

Nepopierajú, že jednou z príčin je aj to, že v tomto období veľa chorých na AIDS pomrelo. Ešte nepoznali anti-retrovirálne spôsoby liečby, ktoré síce nevyliečia AIDS, ale život chorého predlžujú. Druhou a rovnako významnou príčinou bolo dôsledné a diferencované využitie stratégie ABC. Projekt, ktorý intenzívne využíval pomoc početných, menších aj väčších NGO (práca v teréne od človeka k človeku - grass-roots level), dosiahol oddialenie začiatku sexuálneho života mladých (A - abstinence), zvýšenie vernosti v manželstvách (B - be faithful) a naučil dôsledne a správne používať kondómy osoby, ktoré žijú s infikovaným partnerom, alebo majú viac sexuálnych partnerov C - condom).

(Je to veľmi poučné. Vyvrátil rozšírený názor odborníkov, že sexuálne správanie nie je možné ovplyvniť, preto jediné a postačujúce opatrenie pre "sexuálne zdravie" je naučiť deti používať kondómy a hormonálnu antikoncepciu. Samozrejme, ak presvedčivo hovoríme mladým o sexuálnych právach, a o tom, že sexuálny pud bez ujmy na zdraví sa nedá ovládať, potom už skutočne nič iné neostáva.)

V súčasnosti cieľom je udržať alebo aj zlepšiť dosiahnuté úspechy. Darí sa to len čiastočne, počet chorých na AIDS a infikovaných sa mierne zvýšil, asi o jedno percento. Príčinu vidia vo viacerých skutočnostiach: "únava z AIDS", úsilie zahraničných aktivistov, ktorí stavajú výlučne na kondómoch (na AIDS možno aj zarobiť, a to veľmi dobre), a skutočnosť, že AIDS už nie je chorobou s hrozbou smrti za niekoľko rokov. Nevieme ho vyliečiť, ale vieme predĺžiť život chorého pri prijateľnej kvalite života.

Teraz, ako sme to sľúbili, vrátime sa k otázke neúspešnosti projektov založených prevažne na propagácii a distribúcii kondómov.

Na Harvard School of Public Health vypracovali r. 2003 pre UNAIDS report, ktorý vyhodnotil vedeckú literatúru predchádzajúcich 20 rokov a dospel k záver: "dôvody nás nútia, aby sme hovorili o bezpečnejšom sexe, nie o bezpečnom". Výsledky spracoval E. C. Green v knihe "Rethinking AIDS Prevention: Learning from Successes in Developing Countries", ktorú cituje webová stránka Harvard AIDS Project (harvardaidsprpr). Citujem: "Prevažne medicínsky projekty spomzorované veľkými donormi nemali veľký úspech v Afrike. Naopak, relatívne jednoduché a lacné programy - zamerané na zmenu správania a zdôrazňujúce monogamiu a oddialenie sexuálnej aktivity pre mladých - zaznamenali najväčší pokrok v boji alebo v prevencii šírenia tejto choroby."

Podobne, Dr. Norman Hearst z Univerzity Kaliformia prezentoval štatistiky, ktoré ukazujú signifikantnú súvislosť medzi rastom predaja kondómov v afrických štátoch ako Kenya, Botswana a iných na jednej strane a paralelným rastom infekcie HIV za rok na strane druhej. Tieto veci sú neznáme alebo ignorované. Vynakladajú sa ťažké peniaze a zdá sa, málo sa staráme o to, čo to prinieslo. Nenašiel som dôkazy o tom, že by sme mali spätnú väzbu o účinnosti vynaložených prostriedkov.

Pravdepodobne tieto skutočnosti mal na mysli Edward C. Green, keď napísal: "Pápež mal pravdu, že distribúcia kondómov môže spôsobiť zhoršenie AIDS". (Pope is Correct on Condom Distribution Making AIDS Worse).

Všimnime si, čo vlastne pápež povedal. Na palube lietadla mu istý novinár povedal, že postoj Katolíckej cirkvi k spôsobu boja proti AIDS sa považuje za nerealistický a neúčinný. Spýtal sa, či sa počas cesty bude s touto témou zaoberať. (Iste nepredpokladal, že vyvolá mediálnu búrku. Alebo...?)

Pápež odpovedal: "Ja by som tvrdil opak. ... Povedal by som, že problém choroby AIDS nemožno vyriešiť iba reklamnými sloganmi. Ak tu nebude duša, ak sa Afričanom nepomôže, toto zlo sa rozdávaním kondómov nevyrieši. Naopak, je tu nebezpečenstvo, že sa tento problém ešte zväčší."

Všimnite si: dokonca ani nepovedal, v boji proti AIDS nepoužívajte kondómy. Vyjadril názor, že sa problém pandémie AIDS nevyrieši púhym rozdávaním kondómov, bez "duchovného a humánneho prebudenia" - čiže (v preklade do reči SZO) bez stratégie A - zdržanlivosť a B - vernosť jednému neinfikovanému partnerovi.

E. C. Green vo svojom citovanom článku povedal prečo. Lebo ilúzia, že kondóm poskytuje 100% ochranu (ako to tvrdí slogan "safe sex") zvyšuje rizikové správanie. Citujem: "Existuje signifikantná súvislosť, dokázaná aj v "Demographic Health Surveys" USA, medzi lepšou dostupnosťou kondómov a vyšším percentom infekcie vírusom HIV. Je to zčasti dôsledkom javu, ktorý sa nazýva kompenzáciou rizika, t. zn.: ak niekto používa "technológiu" na redukciu rizika ako kondóm, často stráca výhodu (t. j. zníženie rizika) tým, že sa správa viac rizikovo ako by to robil bez technológie redukcie rizika."

Nakoniec nechám prehovoriť Afričana, protestantského pastora Martina Ssempu, jednu z kľúčových osobností úspešného boja Ugandy proti AIDS. "UNAIDS neprávom démonizuje katolícku cirkev (a niektorí pápeža, môžeme dodať). V skutočnosti v krajinách, kde katolícka cirkev je silná, je nižší HIV ako v krajinách kde nie je. Viac kondómov neprináša menej infekcií HIV. V skutočnosti je to práve naopak."

Afričan, popredný aktivista v boji proti AIDS Martin Ssempa bol jeden z tých, ktorí sa poďakovali pápežovi za jeho výrok o kondómoch.

 

Diskusia záverov

Moja rešerša (aj pri maximálnej opatrnosti pri interpretácii výsledkov) dospela minimálne k záveru: Nezanedbateľná časť odborníkov a skúsenosti niektorých afrických štátov, hlavne Ugandy, ukazujú, že distribúcia kondómov bez zmeny sexuálneho správania populácie nie je účinná. To isté povedal pápež - pochopiteľne v cirkevnej reči. Dokazujú to vedecké argumenty časti odborníkov a skúsenosti, ktoré nemožno len tak hodiť cez palubu. Je pochopiteľné, že sa to zdráhajú prijať odborníci, organizácie a inštitúcie, ktoré svoju činnosť, stratégie, projekty a neraz aj existenciu postavili na boj proti AIDS pomocou výlučného alebo skoro výlučného používania kondómu.

Viem, zakúsil som na sebe, aké ťažké je preorientovať sa, zmeniť svoje postoje a správanie. Kedysi som mal doslova strach z Rómov, a trvalo mi roky, než som začal akceptovať mladú Rómku, ktorá vyrástla v domove, každé 2 - 3 mesiace mení miesto pobytu a ktorú podporuje moja manželka. Ale som to dokázal.

(Dokázali to aj komunisti - teraz sú z nich ľavicoví  a niekedy aj pravicoví demokrati, úspešní podnikatelia a  bojovníci za ľudské práva.)

Za svoj dlhý život som sa naučil, že nič nie je nemožné. V Ugande sa podarilo, čo mnohí odborníci považujú za nemožné: ovplyvniť sexuálne správanie významnej časti populácie a vďaka tomu  redukovať počet nových infekcií a počet chorých na AIDS. Možno sa veci majú tak, ako som to našiel na internete. Sadnime si k hrnčeku dobrej kávy a v pokoji pouvažujme o tom.


Poznámky

1a V našej tlači som túto správu nestretol; pozrite si

http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/may/09050801.html

1b Pozri http://www.acet.cz/vyrocni-zpravy-acet/80-vyroni-zprava-2002

2 http://www.yourcontraception.com/birth-control-methods/condoms/the-most-reliable-condoms.html

3 AIDS and You, kapitola 2, http://www.globalchange.com/aids-and-you-chapter-2.htm

4 http://www.acet.cz/vyrocni-zpravy-acet/80-vyroni-zprava-2002

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

NBÚ preverí, ako sa mohla Trošková dostať k Merkelovej

Asistentka končiaceho premiéra Roberta Fica Mária Trošková nemala bezpečnostnú previerku, hoci ju pri stretnutí s nemeckou kancelárkou potrebuje.

EKONOMIKA

Vadalovci a Rodovci dostali od štátu agrodotácie za 68 miliónov eur

Informácie zverejnilo ministerstvo.


Už ste čítali?